6 feb. 2008

què penses de la Pau?

El 30 de gener es va celebrar el Dia de la Pau. Els nens de 5è i 6è van estar treballant sobre aquest tema. Vam conèixer dos persones fantàstiques: Martin Luther King i Mahatma Gandhi. Ells van defensar la pau i la justícia.(Kevin)