25 feb. 2011

REPÀS DE MATEMÀTIQUES

Activitats per repassar Matemàtiques, operacions senzilles i més complicades, geometria, percentatges, múltiples i divisors, monedes, etc.
http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/mates.htm
http://www.xtec.net/~figlesi2/matematiques-ges.htm

Concretament de percentatges aqui hi ha unes activitats que reforçaran el que heu treballat a classe
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menu.html